Vodstvo društva


SEDANJE VODSTVO DRUŠTVA
Predsednik: Uroš Kojc
Poveljnik: Andrej Kmetič
Namestnik poveljnika: Marko Pribevski
Podpoveljnik: Stanislav Ornik, Dušan Gojič
Blagajnik: Petra Stojnšek Ornik
Mladinski mentor: Marjan Šmigoc
Komisija za veterane: Jože Rošker
Gospodar: Danilo Bezjak
Strojni referent: Rebernik Sergej
Nadzorni odbor: Edvard Čagran-predsednik, Boris Furlan-član, Primož Lorber-član
Častno razsodišče: Andrej Kmetič-predsednik, Uroš Kojc-član in Ivan Hinek-član.